rss
twitter

Siapa yang engkau nikahi? (Memilih Isteri)


Sabda Rasullullah saw:

“Dikahwini wanita itu (untuk dijadikan isteri) kerana empat perkara iaitu harta kekayaannya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka utamakanlah (dalam pemilihanmu itu) wanita yang kuat beragama, nescaya sejahtera hidupmu”
:: Riwayat Bukhari dan Muslim ::

1. MEMILIH ISTERI

a) Agama
Calon isteri hendaklah merupakan seseorang yang solehah dan memiliki komitmen keagamaan yang tinggi. Ini merupakan prinsip yang harus diperhatikan, kerana jika seseorang wanita itu lemah dalam menjaga kesucian dirinya, maka dia akan merosakkan nama baik suami, menyebabkan hati suaminya dipenuhi perasaan cemburu, merosakkan masa depan anak-anak, hidup suami bertambah sulit dan menyebabkan kesedihan yang makin bertambah. Jika suami meneruskan rumah tangga dengan api cemburu, maka dia akan berada dalam penderitaan dan kesusahan. Jika dia tidak mengendahkan hal itu, maka dia telah dianggap telah meremehkan agama dan kehormatannya.

Alasan nabi saw menganjurkan untuk seorang lelaki memilih wanita yang mempunyai komitmen agama yang kuat adalah wanita itu nanti akan menjadi pembantu kepada dirinya dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Tetapi sebaliknya, wanita yang tidak memiliki komitmen agama yang tinggi akan membuatkan suami lalai dan terganggu salam menjalankan ajaran-ajaran agama.

b) Akhlak
Sebahagian orang Arab berkata: "Janganlah kalian menikahi enam jenis wanita, iaitu:
1. Annaanah: wanita yang suka merintih dan mengeluh serta sering mengaku sakit kepala. Pernikahan dengan wanita yg suka berpura-pura sakit, tidak ada kebaikan sedikit pun didalamnya.

2. Mannaanah: wanita yang suka menyebut-nyebut pemberiannya kepada suami.

3. Hannaanah: wanita yang merindukan adanya suami lain atau anak dari suami lain. Ini juga perkara yang wajib dijauhi.

4. Haddaaqoh: wanita yang setiap kali melihat suatu barang, maka dia akan tertarik kepadanya dan akan menyuruh suaminya untuk membeli barang tersebut.

5. Barrooqah: mempunyai dua erti.
a) wanita yang sepanjang siang menghiasi wajahnya agar terlihat indah.
b) wanita yang marah (tidak suka) ketika diberi suatu makanan.

6. Syaddaaqoh: wanita yang lebar mulutnya atau banyak bicara.

Rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan kedudukannya paling jauh dariku pada hari Kiamat nanti adalah Ats-Tsartsarun (org yg cerewet), Al-Mutasyaddiqun (yg byk bicara), dan Al-Mutafaihiqun."
Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa yang dimaksud dengan Ats-Tsartsarun dan Al-Mutasyaddiqun, tetapi siapa Al-Mutafaihiqun itu?"
Rasulullah menjawab: "Orang-orang yang sombong."
:: HR Tarmizi. Tarmizi berkata: kualiti hadis ini adalah hasan(baik) ::

Ada pula sebahagian orang yang berkata: "Janganlah kamu menikahi empat jenis wanita:

1. Mukhtali'ah: wanita yang setiap saat menuntut khulu'(cerai) tanpa ada sebab apa pun.

2. Mubaariyah: wanita yang sombong terhadap wanita lain dan selalu membangga-banggakan
hal duniawi

3. 'Aahiroh: wanita fasiq yang memiliki lelaki idaman lain.

Firman Allah swt:
"...dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. "
:: An-Nisa':25 ::

4. Naasyiz: wanita yang mengalahkan suaminya baik dalam hal perbuatan maupun
perkataannya

Ali ra pernah berkata:

"Sifat-sifat yang jika ada pada pada diri kaum lelaki dianggap sebagai sifat paling buru, sedangkan jika ada pada diri kaum perempuan dianggap sebagai sifat-sifat paling baik adalah: bakhil, sombong dan penakut. Sebab jika seorang wanita bakhil, maka dia akan dapat menjaga hartanya sendiri dan juga harta suaminya. Jika dia sombong (terhadap lelaki), maka dia tidak akan berbicara kepada setiap lelaki dengan perkataan yang lembut dan dapat membangkitkan ghairah lelaki. Jika dia penakut, maka dia akan meninggalkan segala sesuatu yang buruk, tidak akan keluar dari rumahnya seorang diri, dan dia akan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah kerana takut kepada suaminya."

Sekadar hiasan.

c) Kecantikan
Ini merupakan sesuatu yang dianjurkan, disukai, dan ditekankan sebab dengan kecantikan, terpeliharanya diri seorang lelaki dari kemaksiatan dan tercapainya kesucian dirinya, dapat terwujud.
Apa yang disebutkan sebelum ini utk memilih perempuan yang memiliki komitmen keagamaan yang tinggi bukanlah suatu larangan untuk memperhatikan faktor kecantikan. Akan tetapi, itu hanyalah larangan untuk menikahi seorang wanita hanya kerana kecantikannya semata-mata.

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syub'bah, bahawa dia pernah meminang seorang wanita, maka nabi saw pun bersabda kepadanya:

"Lihatlah wanita itu, kerana sesungguhnya hal itu lebih dapat menumbuhkan rasa cinta di antara kalian berdua"
:: HR Tarmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah ::

Al-A'masy berkata:

"Setiap pernikahan yang dilakukan tanpa melihat calon mempelai terlebih dulu akan berakhir pada kesulitan dan kepedihan."

Rasulullah saw bersabda:

" Wanita yang terbaik di antara wanita-wanita kalian adalah wanita yang jika suaminya melihat kepadanya, maka dia akan menyenangkan suaminya. Jika suaminya memerintahkan kepadanya, maka dia mentaatinya. Dan jika suaminya sedang tidak ada di rumah, maka dia kan menjaga dirinya dan juga harta suaminya."
:: HR Nasa'i dgn sanad yg sahih ::

d) Subur
Sabda Rasulullah saw:

"Nikahilah oleh kalian wanita yang besar rasa cintanya lagi subur peranakannya, kerana sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat lainnya pada hari kiamat nanti."
:: HR Abu Daud dan Nasai'. Sanat hadis adalah sahih ::

e) Masih perawan (anak dara)
Rasulullah saw pernah bersabda kepada Jabir ra yang telah menikahi seorang janda:
" Mengapa kamu tidak menikahi seorang perawan sehingga kamu dapat bermain-main (bercanda) dengannya dan dia pun dapat bermain-main denganmu?"

Terdapat tiga faedah yang terselindung di sebalik status perawan itu:
1. Wanita yang masih perawan akan lebih mencintai dan menyayangi suaminya sehingga sanag suami dapat merasakan erti sebuah "cinta".

Rasulullah saw bersabda:
"Nikahilah oleh kalian wanita yang besar rasa cintanya..."
Hal ini disebabkan tabiat manusia untuk menyenangi hal-hal yang pertama kali dikenalinya.

2. Hal itu akan menjadikan cinta seorang lelaki kepada isteri lebih sempurna, sebab tabiat manusia cenderung tidak menyukai wanita yang pernah disentuh oleh lelaki lain.

3. Biasanya seorang wanita akan merasa rindu kepasa suami pertamanya.

Meskipun demikian, tidaklah mengapa jika seorang lelaki menikahi janda dan lebih mengutamakannya daripada seorang perawan, ketika ada maslahat tertentu menuntutnya untuk melakukan hal itu.

f) Memiliki nasab (keturunan) yang baik
Barangsiapa yang dikurniakan wanita yang solehah dan memiliki garis keturunan yang baik, maka sungguh dia telah dikurniakan sebidang tanah di syurga, lalu kebaikan dalam berbagai macam bentuknya pun akan terkumpul pada dirinya. Oleh kerana itu, hendaklah dia bersyukur kepada Allah swt.

g) Bukan kerabat dekat
Umar ra pernah berkata kepada keluarga As-Sa'ib:
"Sungguh kalian telah membuat kurus (keturunan kalian). Kerananya nikahilah oleh kalian wanita-wanita asing (yg bukan kerabat dekat), sehingga anak yang dilahirkan pun tidak kurus. Sesungguhnya hasrat seksual itu akan muncul kerana kuatnya dorongan yang berasal dari pandangan mata dan sentuhan kulit; dan sesungguhnya dorongan itu akan menjadi kuat ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang masih asing dan baru baginya. Akan tetapi, jika sesuatu itu merupakan sesuatu yang biasa dilihatnya, maka dorongan itu akan lemah, sehingga tidak dapat memunculkan hasrat seksual yang kuat."
:: Diriwayatkan oleh Al-Harbi ::

h) Sekufu' (setara dalam tingkat ilmu yang dimiliki)
Seorang suami sebaiknya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada isteri, atau paling tidak setara dengannya. Pada dasarnya setiap lelaki menyukai kemuliaan (keunggulan daripada isterinya), sehingga ketika dia menyedari bahawa dirinya memiliki darjat yang lebih rendah daripada isterinya, maka dia akan cepat menceraikannya.

i) Maharnya ringan
Sabda Rasulullah saw:

"Sebaik-baik wanita adalah yang memiliki kedudukan paling baik, tetapi paling murah (paling ringan) maharnya."
:: HR Ibnu Hibban ::

Umar ra pernah berkata:

"Rasulullah saw tidak pernah menikah ataupun menikahkan puteri2nya dengan mahar lebih dari 400 dirham. Seandainya sikap berlebih-lebihan dalam menentukan jumlah mahar tersebut termasuk suatu kemuliaan, nescaya Rasulullah saw akan menjadi org yang pertama melakukan hal itu."
:: HR empat Imam hadis ::


Previous Entry: Mengapa aku bernikah/berkahwin?
Next Entry: Siapa yang engkau nikahi? (Memilih Suami)

0 comments:

Post a Comment